Varmepumper

Slide background

Med varmepumpe kan du spare 50-70% av det totale energiforbruket til oppvarming, enten du fyrer med ved, strøm, olje eller parafin.

Oljefyring vil bli forbudt innen 2020

Om man i tillegg vil spare både penger og miljøet er varmepumpe et meget godt alternativ til oljefyr. En varmepumpe er i seg selv ingen energikilde, men en teknologi som utnytter varmepotensialet i luft, jord, fjell og vann. Elektrisk kraft brukes kun til å drive vifter og kompressorer i varmepumpen. For at et varmepumpeanlegg skal bli vellykket, kreves det at anlegget prosjekteres og driftes riktig. For å sikre tilfredsstillende romtemperatur ved lave utetemperaturer, kan det være nødvendig med en tilleggsvarmekilde som også kan tjene som reserve ved havari og service på anlegget.  Som oftest benyttes strøm som tilleggsvarmekilde.

Støtteordninger

Enova gir støtte til montasje av varmepumpe om man skal erstatte eksisterende oljefyr. Det gis 20% støtte på kjøpesummen men det er begrenset oppad til 25.000,- Gå inn på enova.no for mer informasjon eller kontakt oss.

Hvordan virker en varmepumpe?

En varmepumpe baserer seg på sammenhengen mellom temperatur og trykk i gassen/væsken som sirkulerer internt i pumpen. Økes trykket, øker også temperaturen for kokepunktet på væsken. Ved å lage et kunstig trykk i sirkelløpet, heves temperaturen slik at den kan benyttes til oppvarming. For å drive pumpen brukes noe elektrisitet, men varmepumpen produserer mer energi enn den bruker. Den mengden energi man får ut vil variere avhengig av hvilken varmepumpe det er snakk om i tillegg til temperaturforhold. Valg av varmekilde for varmepumpen er helt avgjørende for utforming og driftsresultat av varmepumpesystemet. Det er til dels stor forskjell i ”kvaliteten” på de ulike varmekildene.

Hvilken type varmepumpe skal man velge?

Hvilken type varmepumpe man skal velge kommer helt an på åssen varmeløsning du har fra før eller hva man skal installere av varmeavgivere, f.eks. gulvvarme eller radiatorer. Tar dere kontakt med oss for varmepumpeløsning så kommer vi på en uforpliktende befaring der vi kartlegger deres behov og finner riktig varmepumpe for dere, før vi utarbeider et tilbud på en løsning som er skreddersydd for dere. Til luft/vann og væske/vann utarbeider vi også en besparelsesberegning som vi legger ved tilbudet så dere får en oversikt over hva dere vil spare ved å velge en slik løsning. Om ønskelig kan vi ordne med både elektriker og brønnboring så dere får en pris der alt er inkludert. Vi tilbyr også serviceavtaler på alle Høiax og Panasonic varmepumper.

Luft/luft:

Dette er den enkleste og rimeligste varmepumpeløsningen. Disse er basert på oppvarming fra uteluft. Jo kaldere uteluften er, jo mindre energi inneholder den. Effekten av en luft/luft varmepumpe synker når det er kaldt ute, men kan fungere godt ned mot -10-15 grader C. De nyeste luft/luft varmepumpene baserer seg på inverterteknologi med varierende turtall på kompressoren slik at effekten tilpasses behovet. Årlig besparelse ved bruk av luft/luft varmepumpe i en vanlig enebolig er mellom 20-50 prosent av elektrisiteten som brukes til oppvarming av boligen. For en vanlig bolig vil dette si mellom 4.000 og 6.000 kWh pr år. Dette avhenger av klimatiske forhold og boligens utforming. Den største fordelen med denne løsningen er at den kan monteres i alle typer bygg uten at den er avhengig av et vannbårent distribusjonsnett. Vi fører hele spekteret av Panasonic luft/luft varmepumper. Her kan du få luft/luft varmepumper med forskjellige effekter som avgir varme helt ned til -25 grader C og innebyggde filtere for et sunt inneklima. De beste modellene har overlegen effekt og på toppmodellen kan man få inntil 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil hvis man inngår og følger serviceavtale. Ta kontakt for en uforpliktende prat så finner vi en luft/luft varmepumpe som passer for deg. Vi utfører også service på alle Panasonic luft/luft varmepumper.

Luft/vann:

Luft / Vann varmepumper utnytter energi i uteluften til å varme opp vann til oppvarming av bolig og forbruksvann. Vi fører Panasonic og Høiax luft/vann varmepumper av høy kvalitet tilpasset tøffe klima. Denne løsningen er meget godt egnet der hvor man ønsker et rimeligere alternativ til væske/vann eller det er langt til fjell og lite lønnsomt å bore etter bergvarme. Effekten følger utetemperaturen og er derfor ikke så godt egnet i et kaldt klima under -20 grader C. Det norske kystklimaet der temperaturen ofte ligger på rundt 0 grader C er derimot godt egnet for luft/vann varmepumper. Vi tilbyr i dag luft/vann varmepumper med meget god virkningsgrad og som kan avgi turtemperaturer helt opp mot 65 grader C for å kunne erstatte oljefyr i gamle anlegg. Luft/vann varmepumpene produserer også varmt forbruksvann.

Væske/vann:

Væske/vann varmepumper utnytter gratis jordvarme som energikilde. Dette er det dyreste alternativet men også det mest effektive der man har høyest inntjening på anlegget. Vi fører Høiax VPM og VPK som er bygget for å hente varmen i form av en varmekollektor i borehull. Kollektoren kan også legges i jordslynger, fjord, sjø eller elv hvis dette er mulig utfra lokale forhold. Ved å benytte varmen i grunnen er man sikret en stabil varmekilde uavhengig av utetemperaturen. Selv når det er som kaldest ute, er varmen i grunnen nesten upåvirket. Denne energien kan også brukes til å produsere varmtvann, varme opp svømmebasseng samt til kjøling på varme sommerdager. Man bør også merke seg at dette er det mest vedlikeholdsfrie anlegget.

bergvarmeBergvarme

En type varmepumpe utnytter varmen som er lagret i fjellet. Dypere enn 10 meter ned i fjellgrunnen er temperaturen jevn nesten hele året. Sol- og geoenergi lagret i fjell hentes opp fra 150-300 meter dype energibrønner. Mengden av grunnvann i berggrunnen avgjør hvor mye varmemengde bergvarmepumpen kan hente ut. Hvor mange hulll som må bores, og hvor dypt man må gå, avhenger av oppvarmingsbehovet og grunnvansstanden der huset står.

Når sjøen varmer opp huset

På et visst dyp holder vann en stabil temperatur på ca 4°C gjennom hele året. Når forholdene ligger til rette for det, kan dette være en rimeligere løsning enn både jord- og bergvarmepumpe. Dette forutsetter imidlertid at avstanden fra boligen til sjøen ikke er mer enn 100 meter. Ved større avstand vil både kostnadene og varmetapet øke.

ferskvannFerskvann og elvevann som varmekilde

På samme måte som sjøvann kan også ferskvann fint brukes som varmekilde. Elvevann er mer problematisk ettersom slangene utsettes for nedising og sterke krefter i forbindelse med flom.

Grunnvann som varmekilde

I et varmepumpesystem med grunnvann pumper man grunnvann opp til en varmeveksler hvor man henter ut varmen. En grunnsvannsvarmepumpe forutsetter at det er tilstrekkelige mengder grunnvann tilgjengelig. Man må kontakte kommunen for å kunne bruke grunnvann til slike formål.

jord

Jord holder på sommervarmen

Et stykke ned i jorda er temperaturen stabil på ca 4°C. Ved å grave ned slynger av rør over et større område, hentes varmen opp. I tilfeller hvor en tomt likevel skal fylles opp, kan dette kombineres med å legge ut rørslyngen uten ekstra kostnader. Jordvarmepumper egner seg godt for gårdsbruk som ofte har store tilgjengelige arealer å legge rørslynger i. Området for nedgraving må være relativt stort, og rørene graves ned i 0,6 til 1,5 meters dybde. For å dekke energibehovet for en normal enebolig kreves 200 til 400 meter slange og 200-600 m2 areal.