Store energibesparelser

For ett og et halvt år siden byttet Svein Thorleif Thøgersen ut sin gamle varmepumpe. Det viste seg raskt å være et smart valg. Den nye varmepumpen fra Panasonic har gitt store energibesparelser.

Svein Thorleif Thøgersen og familien har i flere år hatt varmepumpe i huset sitt ved Tunevannet i Sarpsborg. Dette har vært en såkalt fraluftsvarmepumpe som har gitt helt greie besparelser på energiforbruket i boligen. Svein så imidlertid at systemet ikke av var optimalt, spesielt ikke på vinterstid, og begynte derfor å undersøke hvilke andre løsninger som fantes i markedet.

Hadde god peiling

I huset til Thøgersen er det vannbåren varme, og varmepumpa er knyttet til dette systemet. Da ny varmepumpe skulle skaffes var Svein opptatt av å finne en forhandler som har peiling og som vet hva de driver med. Dette med varmepumper er et omfattende tema og man kan kanskje ikke forvente at alle skal kunne alt, sier Svein, men han mener forhandlerne i det minste bør kunne søke hjelp hos leverandøren hvis de er usikre. For meg som kunde er det viktig at jeg kan føle meg trygg på at jeg får et produkt som fungerer tilfredsstillende, sier han, og det fikk han hos Ingard Langsholdt AS.

Store besparelser

Nå har familien Thøgersen brukt den nye varmepumpen fra Panasonic gjennom to vintere og energibesparelsene er stor. Svein har ført statistikk over energiforbruket i boligen og har laget et søylediagram som tydelig viser hvor store besparelser denne varmepumpen gir. Fra å ha hatt et energiforbruk på 38.000 kwt. i 2012 viser statistikken et forbruk på 22.000 kwt. i 2013. Vi snakker altså om en energibesparelse på mer enn 42 prosent, og det er ganske formidabelt med tanke på at vi også hadde varmepumpe fra før, sier Svein.

Smart løsning

For å få mist mulig støy inn i huset har varmepumpen blitt montert på et frittstående fundament rett utenfor husveggen. Der har Svein også fått montert et vannbrett som samler opp vannet som pumpen avgir og fører dette tilbake til huset hvor det går i avløpet. På vinterstid er det ofte et problem at vannet fryser og at det danner seg store issvuller under varmepumpen. Dette har Svein løst på en elegant måte ved å legge en varmekabel i vannbrettet som holder det isfritt hele vinteren igjennom. I det store og det hele uttrykker Svein stor tilfredshet med sitt nye varmepumpeanlegg, og det virker det som han har god grunn til.